התמחות בדיני עבודה

האם קיבלת את כל ימי החופשה שמגיעים לך? האם אתה מקבל את כל זכויותיך הקבועות בחוק? האם המעביד מפריש עבורך כספים לקרן פנסיה? אלה רק מקצת מהשאלות שנוגעות לדיני עבודה ולזכויות של כל אחד ואחת מאיתנו כעובדים.

 

דיני עבודה מהווים את הענף היחידי בעולם המשפט הנוגע לכל אחד ואחת מאיתנו העובדים כשכירים – בכירים, זוטרים, בעלי חוזה אישי או חוזה קיבוצי, עובדי חברות קטנות או גדולות, עובדי חברות פרטיות או עובדי מדינה בחברות ממשלתיות.

אנו יכולים למצוא את עצמנו בצד של הזכויות, אבל לדיני עבודה יש גם צד של חובות – הדין המשמעתי. כל הנושא של רשלנות מקצועית, מעילה באמון או מעילה בתפקיד קשורים אף הם בדיני עבודה, המגדירים גם את החובות שיש לנו כעובדים.

ההתמחות בדיני עבודה דורשת בקיאות מעמיקה בחוק ובפסיקה, בכל הנוגע לזכויות וחובות עובדים ומעבידים, להגדרות בחוק של הליכי פיטורין ופרישה לגמלאות, של חוזי עבודה, סכסוכי עבודה, שינוי תנאי עבודה ועוד ועוד.

מדובר בענף משפטי מסועף ומורכב, הדורש ניסיון רב והכרות עם כל הדקויות בחוק. תחתיו נכנס כל הנושא של תאונות עבודה, הדורש מגע עם ביטוח לאומי, אבל בעיקר הכרות עם דיני עבודה וזכויות עובד במצב של תאונת עבודה – מתי תאונה מוגדרת כתאונת עבודה, מהן זכויות עובד שנפגע בתאונת עבודה, מהן חובותיו וזכויותיו של מעביד שמי מעובדיו נפגע בתאונת עבודה ועוד ועוד.

אחת הסיבות הנפוצות בשלן פונים עובדים לעורך דין דיני עבודה היא פיטורין לא מוצדקים ואי תשלום כסף לאחר פיטורין כמו כספי פיצויים, פדיון ימי חופשה וכ"ו. חשוב להבין כי עורך דין בתחום דיני עבודה גובה תשלום על עבודתו, בדיוק כמו עורך דין רשלנות רפואית, תאונות תלמידים או תעבורה. לכן, עליכם מוטלת החובה לעשות את החשבון האם מה שאתם מבקשים לתבוע בגינו, שקול כנגד התשלום שתצטרכו לשלם לעורך הדין.

ככלל, הדרכים המקובלות לשלם לעורך דין המתמחה בדיני עבודה הן על פי שעות, אחוז מגובה הפיצוי שתקבלו כתוצאה מהתביעה, בין אם בפשרה ובין אם בערכאות משפטיות, וגם סכום גלובלי שאינו קשור לגובה הפיצוי. בכל אחת מהדרכים, דעו כי עלויות אגרת בית משפט, שליחויות, צילומי מסמכים וכיוצ"ב תצטרכו לשלם בנוסף ובלי כל קשר לדרך התשלום שסוכמה ביניהם.

בכל מקרה זכרו כי לתביעה משפטית צריך להיות סיכוי גבוה לזכות מבחינתכם. השיקול הוא רציונאלי ולא רגשי. אם אתם רוצים לנקום במעביד, לא זו הדרך.

דיני עבודה