מלגת מפעל הפיס

   "מלגות מפעל הפיס" – המלגה מוענקת לסטודנטים החל משנת הלימודים הראשונה ,למשך 3 שנות לימוד . במטרה לעודד צעירים להמשיך את לימודיהם ולסייע להם במימון שכר הלימוד . מוענקת דרך מפעל הפיס אשר משקיע משאבים רבים בעידוד תחום החינוך בישראל בכך שמקצה תקציבי ענק לפרוייקטים שונים .

מלגות מפעל הפיס :

קרן מפעל הפיס – מלגות לסטודנטים מהמגזר הערבי.
מלגה מוענקת לסטודנטים מהמגזר הערבי שמשתלבים בחינוך וההשכלה הגבוהה לעודד קידום והשתלבות באקדמיה .

למלגה זו יש מדדים שקבועים וקריטריונים קשיחים ואחידים .

גובה המלגה הוא 10,000 ש"ח בכל שנה.

פרוייקט מפעל הפיס הוא בשיתוף עמותת ידידים למען הנוער והחברה , מעניק מלגה מותנית בעבודת התנדבות בקהילה במגוון פעילויות במשך 130 שעות בשנה.

מלגת מפעל הפיס ללימודי תואר ראשון

כמו בכל שנה מעניק מפעל הפיס 650 מלגות בסך כולל של 19.5 מליון ₪ לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה , מלגה מותנית בתרומה של 130 שעות שנתיות לקהילה.

קרן גליקסמן טקילה

מפעל הפיס מעניק מלגה בגובה 3,530 ₪. לקציני צה"ל , מלגה זו מוענקת בתוך חמש שנים מיום השחרור .

ולפי קריטריונים שמעמיד מפעל הפיס כמו מצב סוציו אקונומי …

חוקרים בעלי תואר אקדמי בבתי חולים במכוני מחקר

מפעל הפיס מעניק מלגה זו לחוקרים בעלי תואר אקדמי , בבתי חולים ובמכוני מחקר כסיוע לביצוע המחקר הרפואי.

קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים

המלגות מיועדות לסטודנטים שזקוקים לסיוע במימון הלימודים אשר סיימו שירות צבאי מלא . יש כל מיני מלגות שמפעל הפיס מעניק כאות הוקרה לחיילים המשוחררים, או מלגות שמןתנות בתרומה לקהילה .

מפעל הפיס – החזון לשינוי פני החברה הישראלית , לענות לצרכי השעה של מדינת ישראל ושל תושביה . מסייע במידה רבה לצמצום הפערים החברתיים בארץ. מפעל הפיס משקיע משאבים רבים בתחום החינוך בישראל, יש להעניק לו עדיפות עליונה

לימודי טבחות