עבודה עם אחראיות

כללי הוספת תגובה

ישנם לא מעט תחומי עבודה אשר העוסקים בהם חייבים להיות אחראים במידה הרלוונטית לאותה עבודה. אחת העבודות שבהן  תחום האחראיות הינו תחום משמעותי הינה ממונה בטיחות. לממונה בטיחות אחראיות רבה שבדאגה לבטיחות האידאלית בכל מקום עבודה הדורש זאת. בכדי להיות ממונה בטיחות יש לעבור הכשרה מקצועית הרלוונטית לתחום, אך מעבר לכך, מתוקף התפקיד, מי שבוחר להיות ממונה בטיחות, חייב להיות אדם אחראי ורציני אשר מבין את חשיבות ומהות התפקיד ועוסק בו ברצינות הראויה.

מיהו ממונה הבטיחות

ממונה הבטיחות זהו אדם אשר עבר קורס בתחום ממונים על הבטיחות ובתום הקורס, קיבל אישור ואסמכה ממפקח עבודה ראשי לעסוק בכל מה שקשור לתפקידו של ממונה בטיחות. תפקידו העיקרי של ממונה הבטיחות הוא לדאוג לבטיחות המרבית בכל מקום עבודה בכדי לאפשר לכל עובד ועובד להגיע לביתו בשלום בסוף יום העבודה ולעבוד באופן אשר לא יפגע בו. ישנם מקומות עבודה אשר גובלים בסיכון ממשי לעובדים בעצם העבודה אשר בה הם עוסקים, באותו המקום ממונה הבטיחות חייב להיות דומיננטי מאוד ולהשתלב כחלק מרכזי במקום העבודה אשר בעזרת הידע שלו מעניק לכל העובדים את היכולת להיות בטוחים במקום עבודתם ובמהלך עבודתם באופן האידאלי

מהם תפקידיו של ממונה בטיחות

בתוקף תפקידו של ממונה הבטיחות הוא יכול לייעץ למנהלי העבודה בדבר חוקים שונים שמטרתם להקנות בטיחות במקום העבודה שיש לחוקק במקום העבודה, להעביר הדרכות בטיחות לעובדים, לבנות תכנית שמטרתה היא לשמור על הבטיחות במקום העבודה ולעקוב אחר יישום התכנית בפועל. במידה והתכנית לא מיושמת יוכל ממונה הבטיחות לדווח על מקום העבודה כי הוא לא עומד בדרישות הבטיחות שחייבות להיות במקום העבודה. כמו כן, ממונה הבטיחות מכין הוראות בטיחות שיש על העובדים ליישם בעבודתם וכן, מברר וחוקר לגבי נסיבות תאונות שונות המתרחשות במקום העבודה בכדי להפיק את הלקחים הרלוונטיים מהתאונות הללו. ממונה הבטיחות יכול להורות על הפסקת עבודה בכל מקרה או מצב שבו הוא מרגיש כי קיים סיכון לעובד כלשהו או לעובדים כולם במקום העבודה, לוודא שעובדים בצורה נכונה עם חומרים כימיים ולבנות תכנית אשר מספקת את המידע לאופן שבו יש לנהוג במצבי חירום במקום העבודה.

מדוע חשוב שיהיה ממונה בטיחות בעבודה

על פי החוק, כל מפעל אשר מונה מעל ל50 עובדים מחויב למנות ממונה בטיחות למפעל. הסיבה לכך היא מאוד פשוטה ומאוד ברורה. עבודה יכולה לעיתים לסכן באופן מהותי את עובדיה, בהעדר נהלי בטיחות ותכנית בטיחות שעל העובדים ליישם. בכדי שהעבודה לא תפגע בשום אופן בעובדים בה, יש צורך שמנהל העבודה בסיועו של ממונה הבטיחות ינהיג חוקי  וכללי בטיחות במקום העבודה ויוודא שכל העובדים נוהגים על פיהם במהלך עבודתם. בכוחו של ממונה בטיחות למנוע לא מעט תאונות עבודה מיותרות אשר יכולות לפגוע באופן מהותי בעובדים ואף לסכן את חייהם ממש.

מרחבי הרשת:
יורם קראוס – סיפור מסע טיפוס הרים אל המטרהורן – ההר המסוכן באירופה.

הוספת תגובה

 מתנות ליולדות | בניית אתר אינטרנט |