מלגות ללימודים באוסטרליה מוענקות לסטודנטים ממדינות אחרות דרך מוסדות הלימוד, הממשלה האוסטרלית ומוסדות אחרים. מלגות אלו כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד, התנסות מעשית וחילופי סטודנטים.

המלגות השונות לסטודנטים הזרים במוסדות הלימוד האוסטרליים מוענקות במטרה לקדם את תחומי הידע, החינוך והתקשורת בין המדינה למדינות אחרות תוך כדי אספקת תוכניות למלגות במגוון רחב מאד לתמיכה בסטודנטים הזרים. תוכניות אלו כוללות שתי אפשרויות הראשונה היא תוכנית של סטודנטים מצטיינים ומיוחדים מאחרים בתחומי הלימוד, המחקר וההישגים האקדמיים. האפשרות השניה היא התוכנית להענקת מלגות למען פיתוח וקידום מדינות מתפתחות אחרות. 

דוגמאות למלגות המוענקות לסטודנטים זרים הלומדים באוסטרליה:

  • מלגת המחקר ללימודים אקדמאיים מתקדמים – המלגה מוענקת לסטודנטים הלומדים באוסטרליה שאינם אזרחי אוסטרליה לתואר שני או שלישי בכל התחומים האקדמיים. הערך הכספי של המלגה הוא גובה שכר הלימוד למשך שנתיים או שלוש ללימודים לתואר שלישי כוללת ביטוח בריאות פרטי לסטודנט בנוסף לסיוע כספי במהלך הלימודים למחייה ודיור. התנאי ההכרחי לקבלת המלגה הוא הישגים מיוחדים וגבוהים ברמת הצטיינות.   
  • Academic Excellence Scholarships – המלגות המוענקות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במנהל עסקים, המלגה בשווי שכר הלימוד. התנאי לקבלת המלגה הוא ההישג הגבוה בלימודים אשר הסטודנט שמתכוון לקבל את המלגה חייב להיות במקום הראשון השני או השלישי מבחינת השגים וציונים משאר הסטודנטים לאותו מסלול. 

התוכנית של מלגות לימודים באוסטרליה לסטודנטים משלבת בין כמה סוגים של מלגות לימוד המוענקות מהסוכנות האוסטרלית לפיתוח הבינלאומי, משרד החינוך ומשרד העבודה והתעסוקה. בדרך כלל מלגות לימודים לסטודנטים ישראליים הלומדים באוסטרליה מוענקות למי שממשיכים לתארים מתקדים וקשה למצוא מלגות ללימודים לתואר ראשון אך יש מצב לבדוק במדור המלגות של משרד החוץ אשר מרכז את כל המלגות ללימודים בחו"ל לתואר ראשון ועוד בכל המדינות.