בחינות הבגרות הינן נקודת המפנה בחיי תלמידי בית הספר התיכון אשר נחשבות לבחינות הסיום של 12 שנות הלימודים, בחינות אלו נערכות ע"י משרד החינוך וכוללות מקצועות חובה ומקצועות בחירה. מקצועות החובה כוללים בגרות במתמטיקה, לשון עברית, אנגלית, היסטוריה, אזרחות, תנ"ך וספרות , בנוסף למקצוע התמחות/ בחירה שבוחר כל תלמיד כמו ביולוגיה, אלקטרוניקה, פיזיקה, כימיה או מחשבים וכו'..

למסיימי בחינות הבגרות ניתנת תעודה, עם ציונים שיתקבלו בבחינות, המקנה זכאות לאלו שעברו את הבחינות בהצלחה ואי זכאות לאלו שלא עברו במבחנים. תעודת הבגרות הניתנת לבוגרי בית הספר התיכון או נבחנים חיצוניים היא ההוכחה לכך שתלמידים אלו עברו בהצלחה את כל הדרישות החינוכיות שדורש משרד החינוך והספורט בישראל והינם זכאים לעבור לשלב הבא של הלימודים האקדמיים. לכן, זהו שלב מכריע בעיניו של כל תלמיד שמתכוון להמשיך את לימודיו באחד מהמוסדות האקדמיים בארץ.

הבחינות נערכות ע"י משרד החינוך לפי מתכונת לימוד הכוללת את כל החומר הלימודי של היחידות שבהן נבחן התלמיד , בסיום מבחני בגרות התלמיד צריך להיות זכאי ל"תעודת בגרות" כלומר, הוא צריך לקבל לפחות ציון עובר (מעל 55) ב- 21 יחידות לימוד במקצועות החובה – זהו התנאי ההכרחי לזכאות ועל מנת שיתקבל לאחד ממוסדות הלימוד האקדמיים. במידה ואחד התלמידים לא קיבל ציון עובר או רוצה לשפר את הציון שלו באחת הבחינות הוא יהיה רשאי לחזור על המבחן בשנה הבאה או במועדים הנקבעים לבחינות חוזרות, זה תלוי במשרד החינוך והמועדים שהוא קובע.

תעודת הבגרות והציון שניתן לתלמידים אינו מסתמך אך ורק על בחינות הבגרות מטעם משרד החינוך אלא הינן משוקללות עם מבחן נוסף מטעם בית הספר של אותו נבחן הנקרא" מבחן המגן" , זהו המבחן שנעשה במקביל לבגרות וחייב להיות לפניו. בסוף, הציון שנמצא בתעודת הבגרות מחושב לפי 50% מהציון של בחינת הבגרות וה 50% האחרים מהציון שמתקבל ממבחן המגן שנקרא "ציון מגן" המאפשר לתלמיד לשפר את הציון שלו מאחר שבחינה זו נכתבת ע"י המורים של בית הספר.

בקשר לאוניברסיטאות, מכללות ולמוסדות הלימוד האקדמיים, בגרות היא מאד חשובה והינה התנאי ההכרחי לקבלה לאותו מוסד ובמיוחד תעודת בגרות שלמה (זכאות). וברוב המוסדות האקדמיים ובמיוחד באונברסטאות השונות ניתנים בונוסים הנוספים לציון של הבגרות במקצועות מסויימים של 4 יחידות ו 5 יחידות כמו המתמטיקה אם התלמיד יש לו 4 יחידות במתמטיקה וציון הבגרות מעל 60 הבונוס שיקבל הוא 12.5 נקודות בנוסף לציון (אם הוא קיבל 80 הציון הסופי בבגרות יהיה 92.5) ובמידה והוא נבחן ל 5 יחידות במתמטיקה וקיבל ציון מעל 60 הבונוס שניתן לו הוא 25 נקודה בנוסף לציון הבגרות (אם קיבל 80 הציון הסופי יהיה 105). הבונוסים הניתנים שונים ממוסד למוסד וממקצוע לאחר לכן כדי לחשב ממוצע של ציון הבגרות עדיף לדעת איזה בונוס נותן המוסד שבו הולכים ללמוד.

תלמידי התיכון מתחילים להיבחן לבגרויות כבר מכיתה י', תנאי המבחן הינם מוקפדים במיוחד אשר כל כמה נבחנים נמצאים בכיתה נפרדת וכל נבחן יושב מאחורי שולחן בנפרד, המשגיחים אינם מורים של בית הספר אלא מחוצה לו, התלמידים מקבלים מחברת מיוחדת לצורך כתיבת התשובות של המבחן ועליה לא צריך לרשום את השם או המשפחה אלא מס' תעודת הזהות של הנבחן, סמל בית ספרו ומועד הבחינה, ומדבקה עם פרטי השאלון, בנוסף למחברת ניתן טופס של המבחן שהדף הראשון שלו הוא דף הנחיות של הבחינה, משך המבחן ובמידה והבחינה מצריכה נוסחאות כמו בבגרות המתמטיקה מצורף דף של נוסחאות חיוניות וחשובות שהתלמיד לא חייב לדעת בעל פה. בחינות הבגרות מחולקות לשני סוגים הראשון הוא התאורטי , השני זה המעשי. רוב בחינות הבגרות משני הסוגים אורכים כמה שעות וניתן לנבחנים כמה ימים של חופש על מנת להתכונן למבחן.

פרטים נוספים:
בתי ספר ביבנה , השלמת בגרויות