מלגות לאוניברסטאות

"מלגת אוניברסיטה" – מלגה מיוחדת לעידוד סטודנטים ,קידומם ולהמשך לימודיהם באותה אוניברסיטה . מלגה בעלת ערך רב בקרב סטודנטים מפני שתנאי קבלתה  קשים ולא כל סטונדנט יוכל לעמוד בהם . מכאן מלגות אלו מעטות אך ערכן רב מבחינה כספית ומבחינת הישגים לימודיים … ז"א שעל מנת לקבל אחת ממלגות האוניברסיטה עלינו לבדוק קודם מה הם התנאים והאם נוכל לעמוד בהם .

   לכל אוניברסיטה יש את המלגות שלה כמו אוניברסיטת בן גורין,האוניברסיטה העברית, האוניברסטה הפתוחה ועוד…ויתרה מזה שכל אחת מהן יכולה להכתיב תנאי קבלה לאותה מלגה . מלגות אלו אפשר לחלק לכמה סוגים שונים לפי מטרתה של המלגה ובמיוחד לפי מטרתה של האוניברסיטה :

מלגת "מענק" – מלגה אשר מוענקת דרך האוניברסיטה בלי תמורה כספית או תרומה קהילתית במקביל . מכאן מובן שמלגה זו בדרך כלל בעלת תנאים וקריטריונים קשים , מספר מלגות מסוג זה הן מעטות אך בעלות משמעות וערכים גבוהים ורבים מאד

מלגת לימודים הנקראת מלגה "מותנית" – מלגה המוענקת דרך האוניברסיטה לסטודנטים בחוגי לימוד ומקצועות מסויימים ולפי ערכים ותנאים שונים . במקביל לקבלת המלגה יהיה על הסטודנט לתרום שעות מסויימות במהלך השבוע לקהילה תוך מסגרת חינוכית או מחוץ לה …

כמו :

מלגת פר"ח – פרוייקט חונכות

מלגת פר"ח היא בעצם מחקר מותנה בעבודת חונכות עם ילדים הנזקקים לעזרה לימודית ורגשים גובה מלגה זו הוא בערך 50% משכר הלימוד, המוענק במקביל לתרומה הקהילתית הזו.

מלגת "מחקר " – מלגה שמשמעותה כשמה – זו מלגה שמוענקת דרך האוניברסיטה על מנת לתמוך בסטודנטים שלה שמחליטים להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים יותר או לסטודנטים המצטיינים בעלי הישגים גבוהים . זו מלגה שמחייבת את מקבליה לעמוד בתנאי הכרחי של עבודה מחקרית או פרוייקט מיוחד מטעם האוניברסיטה עצמה ולרוב נושא הפרוייקט או המחקר קשור לנושא הלימוד של הסטודנט .

כמו:

מלגת מחקר הפרלמנטריזם-האגודה הישראלית לבעיות הפרלמנטריזם

אגודה המעניקה מלגות לסטודנטים המגישים עבודות בנושאים פרלמנטריים.  מוענקת לתלמידי תואר שני או שלישי, תוכנית המחקר צריכה להיות מאושרת על יד האוניברסיטה.

 

נושאים קשורים :

מלגות אוניברסיטת בן גוריון

 מלגות לאוניברסיטת תל אביב

מלגות האוניברסיטה העברית

מלגות אוניברסיטת חיפה